Rezultate DEV1 net.work

În urma seminarului, participanții DEV1 au lucrat individual la proiectele lor, având la dispoziție grila de punctare pentru obținerea Diplomei de Absolvire. Proiectele au fost evaluate de către trainerii seminarului, Pavel MITITEL și Florin VANCEA. Fiecare dintre aceștia a evaluat individual proiectele oferind un punctaj, urmând ca să se obțină punctajul final calculând media aritmetică […]